OSLO SEAFOOD CENTER AS DRIFTER TERMINALEN I KNUD BRYNS VEI 1 I DAG:

Kontakt Oslo Seafood Center AS ved behov for terminaltjenester:

WWW.OSFC.NO

Koordinator Tom Erik Kling: 922 21 665

 

Våre tjenester

Vi har fokus på å gi våre kunder et konkurransefortrinn i markedet, ved å gi deg maksimal fleksibilitet ved å tilby døgnåpen terminal.

Slik at du som kunde får utrettet dine behov hos oss, når et passer deg best.

Dette vil gi deg en effektiv og kostnadsbesparende drift i et prispresset marked.

Har du spesielle terminal-tjeneste behov utover vanlige tjenester? - Spør oss!

Last, Loss, plukk, ompakking og lagring av kjøle og frysevarer for næringsmiddelindustrien i Norge.

Vi legger til rette for at du skal få utført dine behov hos oss.

 

Har du et spesielt logistikk behov, så spør oss! Vi legger til rette for å kunne løse dine behov utover standard terminaltjenester.